Abaholi bethu

Isifunda saseDurban Central siholwa ngumkhandlu wesifunda (Parish Council).
Umkhandlu wakhiwa umfunidsi webandla, nomunye umfuindisi owesibili otholakala ngasosonke isikhathi kanye nomfudisi ohamba eshumayeza abantu (self-supporting), kanye nomfundisi osewathatha umhlala phansi  (thinta emagameni ukuze ubone amaCVs).