Singubani?

Isifunda saseDurban Central (Durban Central Parish) iyinxenye yeEvangelical Lutheran Church yase ningizimu Africa (ELCSA), eyilunga lesonto iLutheran World Federation (LWF). Litholakala edolobheni laseThekwini kwisifunda saKwaZulu-Natal.

Isifunda saseDurban Central Parish inamagatsha ayisikhombisa. Atholakala enkabeni yedolobha iTheku namaphethelo kuhlanganiswa neWentworth, Lamontville kanye neChesterville.

Sihlangise izizwe eziningi kanye nezilimi eziningi futhi siyazama ukuthokozela ukwehlukana kwethu sihlanganiswe ukukholwa kwethu njengamaLuthela. NjengamaLuthela  siyakholelwa ekushumayeleni kwabo bonke abakholwayo - active lay leaders and clergy from all walks of life are to be found in our leadership and congregations. Siyakukhuthaza ukubambisana namanye amabandla amaluthela aseduzane kanye nezinhlangano zawo.

Sizimisele ngokuphila nokudlulisa uthando lukaNkulunkulu – imisebenzi ethinta umphakathi ibalulekile ekubeni abantwana bakaKristu. Kusenjalo, siyazama ukunikeza abafundi nabasebenzi abaningi abaphuma kude namakhaya ikhaya lomphefumulo.

Landela imicibisholo ngakwesokunxele ukuthola ulwazi oluthexaxa mayelana nezinkolelo zethu, abaholi bethu, kanye nomlando webandla.

Ukuthola kabanzi ngamabandla ethu, cindezela la.