Lamontville Lutheran Church

Inkonzo yangesonto

ngesiZulu: 9:00am

Umholi webandla ongathintana naye:

Ms. Nozipho Dlamini
Cell: (078) 296 9162
Landline: (031) 260 4043

e-mail: NDlamini3@sars.gov.za

Indawo yokukhonza:

3 Nyakata Str.
Lamontville, Durban 4027


History of congregationAbout_us_-_History.html

What‘s happening?