Ungathintana nobani?

….uma ufisa ukuba ilungu lebandla noma ufuna ukufunda ngezinhlelo zebandla, ungathintana nabaholo bebandla ofisa ukubayilungu lalo abatholakala kwi-webpage  yebandla.

….uma ufisa ukwazi kabanzi ngezinhlangano landela izihloko zitholakala phezulu uzolithola ngaphakathi usizo ngolwazi oludingayo mayelana noluthi uthintane nobani.

…… uma udinga usizo lophefumulo noma ukweyalwa, ungathintana nanoma omuphi umfundisi otholakala kwisihloko esithi “mayelana nathi”

…uma ufisa ukuzibandakanya kwizinhlelo zokusiza umphakathi, thola imininingwane yalezizinhlelo ezahlukene phansi kwesihloko esithi “izinhlelo”

……uma kukhona ofisa ukukusho mayelana nale-webpage, sicela uthintane noliphethe i-webmaster.

Uma unemibuzo sicela uthintane

umphathisifunda Mfundisi Dr.Joe Lüdemann (cell: 072-3803187; ucingo: 031-7026076; e-mail: luedemann.joe@gmail.com) noma

usihlalo womkhandlu lesifunda, uMnz.Ntokozo Khoza (cell: 083-3529764 or 082-3995293; e-mail: khozan@dut.ac.za ).