Siyanamukela
Kwi-website yeDurban Central Parish!

Lapha

  1. Ungathola ukuthi amaluthela (ELCSA) ahlangana ezindaweni eziyiskhombisa ezahlukene edolobheni lethu elihle.

  2. Ungathola ulwazi mayelana nenkonzo yangesonto, izinhlelo zesonto, nezinhlangano ezikwenza uzizwe usekhaya.

  3. Ungafunda mayelana nezinhlelo zokusiza umphakathi esizibandakanya kuwo, kanye nesibambene nabo.

  4. Ungabona nezithombe zemicimbi eyahlukene esisandukuba nayo ebandleni

  5. Thola imininingwane mayelana nokuthi ungathintana kanjani nabaholi bebandla nezinhlangano kanye nabafundisi bethu.

  6. Thokoza! Siyafisa ukwamkela wena uqobo kwenye yezinkonzo zethu eziningi noma kwezinye izinhlelo.

  7. uNkulunkulu akubusise!

What‘s happening?

Watchword for 2018 from Revelation 21:6

“To the one who is thirsty I will give to drink without cost from the spring of the water of life.”

For pictures of past events - including the new council induction and outgoing council appreciation function go to ‘News & Events’

New !!! Click here to download Durban Central Parish Preaching Plan September to December 2018