Siyanamukela
Kwi-website yeDurban Central Parish!

Lapha

  1. Ungathola ukuthi amaluthela (ELCSA) ahlangana ezindaweni eziyiskhombisa ezahlukene edolobheni lethu elihle.

  2. Ungathola ulwazi mayelana nenkonzo yangesonto, izinhlelo zesonto, nezinhlangano ezikwenza uzizwe usekhaya.

  3. Ungafunda mayelana nezinhlelo zokusiza umphakathi esizibandakanya kuwo, kanye nesibambene nabo.

  4. Ungabona nezithombe zemicimbi eyahlukene esisandukuba nayo ebandleni

  5. Thola imininingwane mayelana nokuthi ungathintana kanjani nabaholi bebandla nezinhlangano kanye nabafundisi bethu.

  6. Thokoza! Siyafisa ukwamkela wena uqobo kwenye yezinkonzo zethu eziningi noma kwezinye izinhlelo.

  7. uNkulunkulu akubusise!

What‘s happening?

Watchword for 2017 from Ezekiel 36:26

“I will give you a new heart

and put a new spirit in you.”

For pictures of past events - including the 500 years of Reformation Commemoration at Emmanuel Cathedral as well as the ELCSA-SED Rally at Kings Park Stadium on 22.10.2017 go to ‘News & Events’

New !!! Click here to download Durban Central Parish Preaching Plan Nov 2017 - April 2018.pdf

click here for Durban Central Parish Activities Plan 2017

click here to download the Pastoral Letter from SACC “Ascension to Pentecost” to member churches - June 2017