Amadoda - Prayer Men’s League

Usihlalo:

Mr. Artwell Luthuli

Cell: (082) 0950580

E-mail: artwellluthuli@gmail.com


iPrayer Men’s League (PML),noma Inhlangano yamadoda  ngesiZulu, izimisela ekutheni ikhuthaze amadoda ebandleni ukuthi abengamakholwa akhuthele ekusabalaliseni uthando lukaNkulunkulu ngokwenza imisebenzi emphakathini nangezinye izindlela zokufakaza. Ukuhola ngokuba isibonakaliso ngendlela ekuyiyona yokuphila mawuyikholwa ngalendlela bathinta isonto nomphakathi-  lokhu, yikho okufinqiwe kwisiqubulo sePML:

Lindani nigwile ekukholweni, nibengamadoda, nibe-namandla.” I KwabaseKorinte 16 v 13.