Sunday School

Usihlalo:Inhlangano kaSonto sikole izimisele ngokunikeza othisha bakasonto sikole amathuluzi ngokuba bahambale  amaworkshop, futhi nokusiza ukuthola izinto ezingasetshenziswa ngusontos’kole nokuhlangansia “Sunday School Rally” ebanjwa minyaka yonke – impela sonto emnandi enezemidlalo, izidaba zasebhayibhelini, umdanso wesintu kanye nokunye okuningi.

What‘s happening?