Izinhlangano

Uma ungathanda ukuhlangana nabanye abalingana nawe noma enibonangasolinye empilweni njengo mKhristu okhuthele izinhlangano eDurban Central Parish zikhona! Ukufunda ndawonye, ukwabelana injabulo and nosizi, nokusebenzisana, ukujabulela ubungani kanye nokuthokoza nokuzibandakanya ekukhuleni kombuso kaNkulunkulu and social justice – lokhu okunye kwezinto ongazilindela mawizibandakanya.

Eminye imininingwane ingatholakala ngokuthi ulandele esinye sezihloko ezitholakala ngakwesokunxele.